Onduidelijkheid over post bij Raad van State

Den Haag. - Er is onduidelijkheid ontstaan over de benoeming van de nieuwe vicepresident van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom zei dit weekend in een radio-interview dat minister Piet Hein Donner (CDA, Binnenlandse Zaken) „een heel goede kandidaat” zou zijn. Maar vanochtend bleek dat binnen het CDA nog geen besluit is gevallen over een kandidaat. Ook CDA’ers als oud-minister Ernst Hirsch Ballin zouden nog in beeld zijn.

Het was voor het eerst dat een CDA-prominent openlijk een naam noemde in het kader van de opvolging van huidig vicepresident Tjeenk Willink. In hetzelfde interview, zaterdag in Met het oog op morgen, beklemtoonde Peetoom echter ook het belang van een niet-partijpolitieke procedure. Het CDA zou, volgens ongeschreven regels, iemand mogen aanwijzen omdat de VVD al de senaatsvoorzitter levert en de PvdA de voorzitter van de Tweede Kamer.

Het vicepresidentschap van de Raad van State is een prestigieuze functie. De vicepresident geldt als de belangrijkste adviseur voor zowel het staatshoofd als het kabinet. De koningin is officieel de voorzitter van de Raad van State.

In de zomer heeft premier Rutte aan Donner – wiens naam al langer circuleert – en vicepremier Maxime Verhagen te verstaan gegeven dat het kabinet Donner niet automatisch zou voordragen. De Wet op de Raad van State schrijft een procedure voor waarbij een advertentie in de Staatscourant moet worden gezet. Rutte wilde, mede na overleg met koningin Beatrix, een open procedure waarin ook andere kandidaten zoals oud-minister Hirsch Ballin een kans zouden maken. Binnen het CDA is er ook steun voor laatstgenoemde, bijvoorbeeld van oud-premier Lubbers.

Door verdeeldheid binnen het CDA en het kabinet en het uitblijven van de advertentie, zijn critici van Donner zich gaan roeren. Oud-hoogleraar en oud-PPR-leider De Gaay Fortman wees in deze krant op Donners dubbele pet. Als minister bereidt hij samen met VVD-collegaOpstelten de advertentie en de benoeming voor. Rutte zei eerder dat de advertentie „direct na de zomer” zou verschijnen. Volgens een bron in de coalitie verschijnt de advertentie echter pas „als het kabinet er uit is.”