Kamp mengt zich niet in interne ruzie van de FNV

Minister Kamp (Sociale Zaken, VVD) wil geen rechtstreeks overleg met FNV Bondgenoten en Abvakabo FNV over de uitwerking van het pensioenakkoord. Een verzoek van beide bonden om een dergelijk overleg, omdat zij zich niet meer vertegenwoordigd voelen door FNV-voorzitter Agnes Jongerius, wijst hij van de hand.

Kamp schrijft dat in een vertrouwelijke brief aan voorzitter Henk van der Kolk van Bondgenoten en voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV. Kamp noemt daarin Jongerius zijn ‘logische gesprekspartner’ en zegt dat hij zich ‘niet wil mengen in de interne aangelegenheden van de FNV’. Afgelopen zaterdag schreef Van der Kolk in deze krant dat Kamp hem ‘een opening voor overleg met ons’ geboden zou hebben. Beide bonden zegden vorige week het vertrouwen in Jongerius op nadat een meerderheid van de 19 bij de FNV aangesloten bonden akkoord was gegaan met het pensioenakkoord dat zij afgelopen juni met Kamp en de werkgeversorganisaties sloot. Bondgenoten en Abvakabo stemden tegen. Over de uitwerking van dat akkoord gaat Kamp in overleg met de voorzitters van de drie vakcentrales, waaronder de FNV. „De FNV bepaalt zelf door wie zij wordt vertegenwoordigd”, aldus de minister.

Hij is bereid tot gesprekken met individuele bonden. „Maar voor zover gesprekken zullen plaatsvinden, zal dat altijd zijn met inachtneming van de hierboven geschetste kaders en op een manier dat ik mij niet meng in de interne aangelegenheden van de FNV.” Van der Kolk zei zaterdag in deze krant dat Jongerius als voorzitter van de FNV moet opstappen. „Dat moet zo snel mogelijk worden opgelost, voordat we echt verder kunnen.”