Geen schoothondje van tabaksindustrie

opinext@nrc.nl

De hoogleraren Johan Mackenbach en Onno van Schayck stellen dat minister Schippers niet de gezondheid van de Nederlandse burger, maar de belangen van de tabaksindustrie centraal stelt (Opinie, 22 september). Onzin!

De tabaksindustrie steunt regelgeving waarvan de effecten wetenschappelijk worden bewezen. Dat komt overeen met de benadering van de minister, maar maakt haar nog niet tot het schoothondje van de industrie.

De stelling dat onder invloed van de lobby van de tabaksindustrie een uitzondering op het rookverbod is gemaakt is hardnekkig, maar apert onjuist. Het waren de horecaondernemers die zich juridisch verzetten tegen het algehele rookverbod. Een verzet, dat op geen enkele manier – dus noch strategisch, noch financieel – werd gesteund door de tabaksindustrie. Ook met de uiteindelijke wijziging die minister Schippers doorvoerde had de tabaksindustrie geen enkele bemoeienis. Dat geldt evenzeer voor de beslissing van de minister om de ondersteuning van stoppen met roken uit het basispakket te halen.

Van Schayck en Mackenbach roepen de minister op tot openbaarmaking van haar contacten met de tabaksindustrie. Een eenvoudig beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur zou daartoe volstaan.

De tabaksindustrie heeft in elk geval niets te verbergen.

Willem Jan Roelofs

Voorzitter Stichting Sigaretten-industrie

Brieven en opiniestukken kunt u sturen naar opinext@nrc.nl