Selfmade-dominee, scribent van donderpreekbundels

Negentien augustus 1666. Tweede Engels-Nederlandse Zeeoorlog, Nederland herstelt zich van de Tweedaagse Zeeslag van een maand tevoren. De Engelsen zien ruimte voor een aanval, een rijke buit ligt bij Oost-Vlieland voor anker: een handelsvloot van ruim 150 schepen.

Over de dramatisch verlopen Engelse aanval op die vloot en op Terschelling is een omvangrijke publicatie op komst. Verschenen is alvast een ooggetuigeverslag, Gedachtenisse van d’Engelsche Furie op de Vliestroom, en der Schellingh (1667) door de Vlielandse predikant Den Heussen. Een fraai historisch kleinood, bezorgd en hertaald door Anne Doedens en Jan Houter. Den Heussen is een selfmade-dominee, een vurig scribent die tal van titels produceerde, waaronder Den Christelycke Jongelingh (1638) en enkele donderprekenbundels. Een man naar ons hart.

Zijn Gedachtenisse van d’Engelsche Furie is bedoeld om de rol van God in de gebeurtenissen te plaatsen. ‘De goede en grote God’ heeft immers ‘door zijn bijzondere genade ons eiland en dorp opmerkelijk bewaard, zich vertonend als een muur van vuur en een Vaste Burcht tegen de vijandelijke menigte [...].’

Het gehele artikel is hier te lezen.