Correcties en aanvullingen

Amnesty International

In het artikel ‘Ik wil in de aanval met literatuur’ (29 september, pagina 3) stond dat directeur Henk Pröpper van het Nederlands Letterenfonds „erin slaagde de omstreden Chinareis van Nederlandse schrijvers doorgang te laten vinden ondanks verzet van onder meer Amnesty International”. Amnesty heeft echter nooit bezwaar gemaakt tegen de reis.

Erfzonde

In het artikel ‘Met het CDA gaat alles goed. Toch?’ (zaterdag 1 oktober, pagina 8) wordt gerefereerd aan ‘de erfzonden’ waarmee de mens zou worstelen. Dat had ‘erfzonde’ moeten zijn.