Wat mogen leerlingen nu zeggen na Wilders?

Geert Wilders wordt bedankt! Veel Nederlanders zullen met gekromde tenen en plaatsvervangende schaamte hebben gekeken naar de wijze waarop hij tijdens de Algemene Beschouwingen collega-parlementariërs bejegende. Sommigen lijken het gedrag van Wilders zelfs te gedogen met een beroep op de vrijheid van meningsuiting.

Maar als een leerling op mijn school tegen een docent zegt: ‘Zeg, doe eens normaal!’, dan kan hij – ondanks de vrijheid van meningsuiting – rekenen op een pedagogische maatregel. Dit soort gedrag accepteren wij niet.

Een dergelijke reactie wordt ook door ouders, overheid en de samenleving van scholen verwacht. We proberen jongeren het belang te doen inzien van wellevendheid en respect voor de ander. Voor jongeren speelt het goede voorbeeld een belangrijke rol.

Maar na de Algemene Beschouwingen sta ik met een mond vol tanden. Hoe kan ik aan leerlingen uitleggen dat ze zich fatsoenlijk en respectvol moeten gedragen als Wilders voor het oog van de natie het verkeerde voorbeeld geeft. Op scholen krijgen we zo het gevoel dat we moeten dweilen met de kraan open. Ik vraag me oprecht af of Wilders hier wel eens over nadenkt.

Leenderd van der DeijlRector Strabrecht College

Geldrop