VVD leest Loek Hermans de les over COA

VVD-prominent Loek Hermans krijgt een tik op de vingers van zijn eigen partij. De liberalen vinden dat Hermans, voorzitter van de VVD-senaatsfractie, fouten heeft gemaakt als voorzitter van de raad van toezicht van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daar werd deze week bestuursvoorzitter Nurten Albayrak op non-actief gesteld. Stef Blok, voorzitter van de Tweede Kamerfractie voor de VVD, gaat Hermans op zijn fouten aanspreken en om opheldering vragen, zo is binnen de VVD vernomen.

De VVD-top vindt dat Hermans als voorzitter van de raad van toezicht ervoor had moeten zorgen dat Albayraks salaris aan de balkenendenorm werd aangepast. De liberalen zitten met deze kwestie in hun maag omdat er vier VVD’ers bij de kwestie betrokken zijn: behalve Albayrak en Hermans zijn dat VVD-senator Anne-Will Duthler als lid van de raad van toezicht, en Petra Ginjaar, directeur Opvang. Daardoor kan het voor de liberalen schadelijke beeld ontstaan dat de VVD’ers hun partijgenoot Albayrak de hand boven het hoofd hebben gehouden, zo vrezen zij.

Hermans wil, desgevraagd, hier niet op reageren. „Er is al zoveel over deze kwestie te doen, dat ik eerst de onderzoeken afwacht”, aldus de oud-minister van Onderwijs.

Een andere aanleiding voor het komend gesprek van Blok met Hermans is het onderzoek dat de ondernemingskamer van de Amsterdamse rechtbank in juni van dit jaar is begonnen naar vermeend wanbeleid bij het thuiszorgconcern Meavita. Het bedrijf ging in 2009 failliet en liet een miljoenenschuld achter waarmee het klanten en personeel dupeerde. Meavita was een van de grootste zorgorganisaties van Nederland. Hermans was er president-commissaris. De VVD’er kreeg veel kritiek te verduren vanwege tekortschietend toezicht. De VVD is bang dat ook de ondernemingskamer kritisch over Hermans zal oordelen.

Hermans staat bekend als een zeer actief netwerker. De VVD-top gaat ervan uit dat hij enkele nevenfuncties zal moeten opgeven als gevolg van nieuwe wetgeving die het aantal toezichthoudende functies voor bestuurders beperkt.

    • Kees Versteegh