Vooral niet Grieks lijken

Geen nieuws over Portugal is goed nieuws, voor Portugal. Het land is geleidelijk uit de dagelijkse berichtgeving over de eurocrisis verdwenen, behalve dan als beginletter van het rijtje perifere probleemlanden, de zogenoemde PIIGS.

Dat betekent niet dat de Portugezen zelf geen aandacht meer hebben voor de problemen van de muntunie. Na Athene en Dublin moest ook Lissabon dit jaar een beroep doen op financiële noodhulp. Hoe hard Portugal nu ook de broekriem aanhaalt: een verdere escalatie van de eurocrisis in Griekenland kan al die inspanningen in één klap tenietdoen.

Portugese media hebben geen vaste correspondenten in Athene om de Griekse crisis zelf te volgen. Maar via de buitenlandse persbureaus halen de beelden van betogende en rellende Grieken regelmatig de Portugese avondjournaals. Vooral de kranten doen daarnaast nauwgezet verslag vanuit de hoofdsteden waar nu de echte beslissingen over Griekenland vallen: Brussel, Berlijn, Parijs.

En deze week ook Helsinki. Als enig euroland weigerde Finland dit voorjaar aanvankelijk de noodsteun voor Portugal te fiatteren. Het lijkt niet tot ergernis te hebben geleid in Portugal.

De media richtten hun aandacht liever op de stemming over hetzelfde thema in de Bondsdag en op de intensieve lobby van de Duitse bondskanselier Merkel om de eigen coalitie mee te krijgen. Een columnist van zakenkrant Jornal de Negócios wees er vooraf fijntjes op dat de eurocrisis nu zelfs in het sterke Duitsland de electorale kalender in de war kon schoppen. Eerder trof dit lot alleen de probleemlanden Ierland, Portugal en Spanje.

Af en toe lees je een reportage uit Griekenland, die laat zien hoe hard de recessie daar toeslaat. Maar zelden worden er parallellen gezocht tussen de crises in beide landen. Terwijl de twee landen, tot de uitbreiding van 2004, toch onderling streden om de titel ‘armste land in de Europese Unie’. En terwijl beide landen een even versteend ambtenarenapparaat, trage rechtspraak, starre arbeidsmarkt en lage arbeidsproductiviteit hebben.

Wel is Griekenland het schrikbeeld dat de regering inzet om begrotingsdiscipline af te dwingen. Toen op Madeira vorige week een nieuw gat in de regiobegroting werd ontdekt, zei de premier: „Zo lijken we op Griekenland. En we moeten er juist alles aan doen níét op Griekenland te lijken.”

Merijn de Waal