Verplaatsen gebouwen pure geschiedvervalsing

De verplaatsing van een door archeologen blootgelegd joods ritueel badhuis in Venlo (NRC Handelsblad 15 september) is een ergerlijke vorm van geschiedvervalsing. Het gebeurt steeds vaker dat oudheden worden verplaatst omdat ze nieuwbouw in de weg staan.

Een deel van ons historisch erfgoed is op die manier in een willekeurige zetting tot elkaar veroordeeld in bijvoorbeeld het Openluchtmuseum bij Arnhem. Met wellicht straks als uiterste consequentie dat het Nederland van vóór 1800 niet meer op z’n oorspronkelijke plaatsen te vinden is.

En wat nog wel op z’n historische eigen plek mag blijven, wordt tot potsierlijke proporties gekleineerd door de belendende overweldigende hedendaagse Nieuwe Lelijkheid.

Gé Tol

Deventer

    • Gé Tol Deventer