Pensioenfonds moet je kunnen meenemen

Dat het zelf regelen van pensioenvoorzieningen duurder zal zijn, vormt een zinnig argument voor verplichte deelneming van werknemers aan collectieve pensioenfondsen (NRC, 24 september).

Waar echter wel enige keuzevrijheid gecreëerd zou kunnen worden, is bij de baanwisselsituaties van oudere werknemers. Mensen die bijvoorbeeld langer dan vijftien jaar aangesloten zijn geweest bij een bepaald pensioenfonds, zouden het recht gegeven kunnen worden om bij overstap naar een werkgever die aangesloten is bij een ander fonds, te mogen blijven opbouwen bij het oude fonds waarmee men zo lang al vertrouwd is.

Dat bespaart de werknemer een discontinuïteit in zijn pensioenopbouw, en dat vergemakkelijkt het overstappen op latere leeftijd naar een andere werkgever.

F.M. Boon

Delft

    • F.M. Boon Delft