Nederlandse laureaat: man, fysicus

Nederland telt 19 laureaten

Kans van 1 op 1 dat het een man is. Kans van 1 op 2 (ruim) dat hij natuurkundige is. De jongste is 37 en de oudste 73 jaar, gemiddeld is hij 60. Zie daar de modale Nederlandse Nobelprijswinnaar. In elk decennium won Nederland wel een prijs (of twee, of drie), behalve in de jaren veertig. Maar van 1940-1942 werden de prijzen ook niet uitgereikt. De prijs voor de Vrede ging één keer naar een Nederlander, in 1911 al. Jurist Tobias Asser vertegenwoordigde Nederland op de eerste Haagse Vredesconferentie (1899). Hij zette zich in voor de oprichting van het Permanent Hof van Arbitrage, om internationale conflicten vreedzaam op te lossen. Dat kwam er, in de vorm van het Vredespaleis. En Asser kreeg de Vredesprijs.