Inzicht in je pensioen kost echt niet veel tijd

‘Net als veel andere dertigers bouw ik automatisch pensioen op, maar heb ik geen idee hoe ik ervoor sta. Dat moet veranderen, want ik besef terdege dat pensioen erg belangrijk is. Maar waar moet ik beginnen? Waar moet ik op letten? Welke keuzes kan ik maken?’

Angst is meestal een slechte raadgever, maar heeft soms gunstige bijwerkingen. Zo zijn miljoenen werknemers, geschrokken door de crisis, eindelijk in hun pensioen gedoken. Volgens onderzoek van personeelsbemiddelaar Brunel weet tegenwoordig 42 procent van de fondsdeelnemers hoeveel men opbouwt. Dat is drieënhalf keer zoveel als vorig jaar! Nu jij nog, want het is eenvoudig. In één tot enkele uren ben je voorgoed beter op je toekomst voorbereid.

Koop een ordner en schrijf PENSIOEN op de rug. Installeer een setje tabbladen voor in elk geval: ‘overzichten’, ‘reglement’, ‘correspondentie’ en ‘ideeën’. Onder ‘overzichten’ bewaar je elk Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Eerst goed bestuderen natuurlijk. Kijk wat je opbouw nu is en wat het kan worden. En controleer hoe gul of zuinig je fonds is als je arbeidsongeschikt raakt of overlijdt. Ook je ‘franchise' is belangrijk. Als dat bedrag hoger is dan de AOW die je gaat krijgen (zie www.svb.nl), dan kan je pensioen vies tegenvallen, vooral als je weinig verdient. Denk ook na over je ‘pensioengevend salaris’. Is dat wat je nu verdient? Vaak tellen je vakantietoeslag of winstuitkering niet mee. Een overzicht van al je fondstegoeden plus de AOW kun je printen van www.mijnpensioenoverzicht.nl, zodra deze site weer veilig is. Echt de moeite waard.

Tot voor kort prijkte op elk UPO een indexatielabel, wat aangaf hoe goed je fonds de geldontwaarding compenseert. Dat is essentieel, want zonder indexatie holt je (middelloon)pensioen achteruit. Helaas is het label afgeschaft. Je moet vaak in het jaarverslag duiken om de rijkdom (of armoede) van je fonds te peilen.

Dieper pensioeninzicht bieden de regeling en de eventuele brochure. Kijk eens hoe het nabestaandenpensioen geregeld is. Bouw je het op? Of is het verzekerd zolang je werkt? En wat krijg je als je sterft of arbeidsongeschikt raakt tijdens een verlof? Lees de brochure en blader ten minste door het reglement. Bewaar beide achter tabblad ‘reglement’.

Onder ‘correspondentie’ bewaar je brieven en e-mails, maar ook notities en data van telefoontjes naar je fonds. En achter ‘ideeën’ steek je artikelen, informatie of inspiratiebronnen voor na je pensioen, of om het optimale uit je fonds te halen, want gemeten over je hele carrière valt er veel te kiezen. Om te beginnen kun je als werkzoekende de regelingen van organisaties of branches vergelijken. Bij baanwisseling kun je je oude pensioen verhuizen naar je nieuwe fonds (waardeoverdracht).

Een ongehuwde partner kun je aanmelden als rechthebbende op nabestaandenpensioen. Dat nabestaandenpensioen kun je vervolgens op de pensioendatum ruilen voor extra oudedagspensioen. Denk er beslist aan om een recht op pensioenverevening na een scheiding door te geven aan het fonds binnen twee jaar! Wie alles willoos op zich af laat komen, kan veel pensioengeld mislopen.

    • Erica Verdegaal