Geefwet gouden kans om kunst te steunen

Prof. Sigrid Hemels geeft commentaar op de Geefwet, die extra belastingverlichting geeft aan wie een gift doet aan een culturele instelling (Opinie, 26 september). Haar stelling, ondersteund door een voorbeeld, is dat de culturele instelling er meer bij gebaat is als die tegemoetkoming niet aan de gever maar aan de ontvangende culturele instelling zou worden verstrekt.

Haar sommetje klopt. Maar zij gaat eraan voorbij, dat die extra belastingverlichting het geven moet aanmoedigen, met name bij calculerende gevers, die letten op het netto effect van hun handelen.

De culturele instellingen zijn er meer bij gebaat, als de potentiële gevers erop wordt gewezen dat zij onder de Geefwet hun gift kunnen verdubbelen zonder dat dat netto meer kost. Een gift van 1.000 euro aan een culturele instelling kost de gever nu netto 480 euro, een gift van 2.000 euro kost de gever onder de Geefwet 440 euro.

Calculerende gevers zijn voor de schatkist zeer onvoordelig. Maar de Geefwet is een gouden kans voor wie door een gulle gift het culturele beleid van de overheid wil bijbuigen!

F.R. Klein

Hilversum