Correctie

In het artikel ‘Melk moet toch niet’ (Wetenschapsbijlage, 24 & 25 september) stond: ‘relatie tussen het vóórkomen van hart- en vaatziekten’. Dit had moeten zijn: ‘relatie tussen het voorkómen van hart- en vaatziekten’.