Armen van geest zijn helemaal niet zalig

De kop ‘Zalig zijn de armen van geest’ boven het artikel van Joep Dohmen in de krant van zaterdag is een algemeen gevolgde, maar onjuiste vertaling van de bekende passage in Matth. 5:3.

In de Griekse tekst staat: ‘Zalig zijn de bedelaars om geest’, wat iets geheel anders is. Weliswaar is een bedelaar meestal arm, maar in deze zaligspreking gaat het erom dat het ‘Koninkrijk der Hemelen’ alleen openstaat voor wie geleerd heeft geduldig te wachten tot ‘geest’ hem geschonken wordt.

Hugo Verbrugh

Rotterdam