Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Cultuur

Zijlstra: deel subsidie kunst gebruiken voor ontslagen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bereidt culturele instellingen die vanaf 2013 geen of minder structurele rijkssubsidie krijgen voor op hun mogelijke sluiting. Dat meldt NRC Handelsblad vanmiddag. De instellingen mogen de subsidie die nog resteert voor hun exploitatie en programmering in de periode 2009-2012 mede gebruiken voor de afbouw van hun activiteiten en verplichtingen, bijvoorbeeld voor ontslagvergoedingen.

Dat staat in een brief die OCW heeft gestuurd aan onder meer productiehuizen voor theater en dans, de Nationale Reisopera en jeugdgezelschappen voor dans. Het ministerie wil geen commentaar geven.

Tweede-Kamerlid Jetta Klijnsma (PvdA) heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Zijlstra (VVD, Cultuur). “Het ministerie mag niet zomaar andere bestedingsdoelen voor de subsidies bedenken zonder dat de Kamer daarover heeft gesproken”, zegt Klijnsma:

“Als dit doorgaat, worden de subsidies in 2012 niet meer besteed aan producties en programmering maar aan ontslagvergoedingen. Dat betekent dat de bezuinigingen op cultuur nóg eerder ingaan. Aan de instellingen wordt gevraagd om voor half oktober een aanvraag in te dienen om de subsidies alternatief te besteden. Maar veel instellingen zijn er nog niet uit of ze stoppen.”

Klijnsma vraagt zich af of Zijlstra te weinig geld heeft gereserveerd voor frictiekosten, nu hij naast de 138 miljoen euro die hij daarvoor had, ook de lopende subsidies wil gebruiken.

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) heeft telefoontjes gekregen van leden die twijfelen wat ze moeten doen, zegt Mirjam van Dootingh, directeur van de NAPK:

“In de junibrief waarin de bezuinigingsplannen van het ministerie stonden, stond niet met naam en toenaam welke instellingen geen subsidie meer krijgen. Met deze laatste brief krijgen instellingen de facto te horen dat ze geen of minder subsidie krijgen. In de brief staat weliswaar dat dit nog niet het formele subsidiebesluit is, maar er wordt al wel van de instellingen gevraagd om met een plan te komen om de subsidies te besteden aan de afbouw van hun organisatie. Bovendien is het culturele seizoen 2011- 2012 net begonnen. De instellingen zijn koud begonnen met hun producties en nu krijgen ze te horen: stop er maar mee.”

Productiehuis Frascati in Amsterdam heeft de brief ook gekregen. Zakelijk directeur Jola Klarenbeek:

“Wij gaan geen aanvraag indienen om de subsidies te gebruiken voor het afkopen van dienstverbanden. Dat zou ook niet kunnen, want dat geld hebben wij al ingezet voor onze lopende exploitatie en programmering. Wij zijn niet van plan onze deuren te sluiten in 2013, wel zullen wij op kleinere schaal doorgaan.”

De jeugddansgezelschappen Aya en De Stilte, de Nationale Reisopera en productiehuis Korzo willen eveneens doorgaan met hun programmering.