Voor die dalai lama wordt geloot in een gouden vaas

De kop ‘China wil zelf nieuwe dalai lama aanwijzen’ (NRC Handelsblad, 27 september) klopt niet met de inhoud. De „regels en gebruiken” om een nieuwe dalai lama of panchen lama te vinden zijn in 1792 in een verdrag tussen China en Tibet vastgelegd. Daar staat dat er in geval van twijfel in Peking geloot moet worden met een speciaal daarvoor bestemde gouden vaas. Deze regels zijn nooit veranderd. De oude functionaris kan wel aanvullende richtlijnen voorstellen, en dat is dan ook wat de vorige panchen in 1989 deed toen hij zijn einde voelde naderen. Bij die gelegenheid heeft de huidige dalai lama geprobeerd om tegen de regels invloed op de keuze uit te oefenen. Merkwaardigerwijs kondigden het Europese parlement en de Amerikaanse regering toen aan dat zij de illegale procedure steunden.

Dr. S. H. Nienhuys-Cheng

Waalre