Snijvlak

Subsidies in de kunsten verdwijnen. Iets met een ‘melting pot’ is helemaal mooi Dat is erg. En op het gevaar af dat ik er te snel een positieve kant aan wil zien: we zullen uiteindelijk ook een afname meemaken in de subsidieaanvragen. Aan subsidie-aanvragen kleeft een apart soort taal, en met ‘apart’ bedoel ik ‘lelijk’.

Subsidies in de kunsten verdwijnen.

Iets met een ‘melting pot’ is helemaal mooi

Dat is erg.

En op het gevaar af dat ik er te snel een positieve kant aan wil zien: we zullen uiteindelijk ook een afname meemaken in de subsidieaanvragen. Aan subsidie-aanvragen kleeft een apart soort taal, en met ‘apart’ bedoel ik ‘lelijk’. Zelf ben ik er slecht in (nee inderdaad, nog nooit subsidie gekregen) (en wel geprobeerd).

Waarom heb ik er zo’n hekel aan?

Welnu. Stel, je bedenkt als kunstenaar iets leuks. Dat wil je gaan maken, omdat je er vanuit je artistieke hartje behoefte toe voelt. Je hebt geld nodig, en dus schrijf je een subsidieaanvraag. Nu moet dat leuke idee ineens omgezet worden in iets met diepere lagen en relevantie, want anders krijg je dat geld nooit. ‘Gewoon leuk’ is in Nederland geen reden voor kunst.

Wie een goede subsidieaanvraag wil schrijven, moet zich dus van subsidietaal bedienen.

Dat betekent dat termen als ‘artistieke visie’ moeten vallen. En ‘kwetsbaar aanbod’, of ‘toevoeging op het reguliere aanbod’. Een project moet dynamisch zijn (of dynamiek hebben), iets toevoegen aan de maatschappelijke discussie, ‘juist nú actueel’ zijn.

Als het project in kwestie iets met een ‘melting pot’ te maken heeft, is het helemaal mooi. De kunstuiting moet tot denken aanzetten, vragen stellen, onderzoeken, en het is de bedoeling dat deze termen vervat worden in een zin waarin het woord ‘hoeverre’ voorkomt.

Bijvoorbeeld: „Het project ‘Rimpels in het oppervlak’ wil onderzoeken in hoeverre (vaak kwetsbare) senioren zich participant voelen in een steeds veranderende samenleving, en stelt vragen bij (levert commentaar op) het sociale landschap.”

Als het voor de lol is, is het eigenlijk wel leuk om te doen. Maar moet je het voor het echie doen, dan word je binnen een kwartier depressief.

Het ergste woord in de subsidietaal is overigens het woord ‘snijvlak’. „Het project ‘Buur(t)’ is een dialoog op het snijvlak van fotografie en performance.” Ik verzin dit zelf, maar ik acht het goed mogelijk dat deze tekst weleens ergens verschenen is.

Snijvlak straalt uit: vlees noch vis.

Snijvlak is het resultaat van duizend compromissen die gesloten zijn opdat niemand echt tegen kan zijn – maar ook niet echt voor.

Snijvlak is het omgekeerde van ‘gewoon leuk’.