Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Onderwijs

‘Onderwijs op particuliere vwo-scholen deugt niet’

Het onderwijs op vwo-afdelingen van particuliere scholen is ondermaats. De helft van de particuliere vwo-opleidingen staat onder intensief toezicht van de Onderwijsinspectie, meldt de Algemene Onderwijsbond. “Het lijkt er te veel op dat diploma’s te koop zijn”, zegt hoogleraar onderwijskunde Jaap Dronkers in het Onderwijsblad van de AOb.

Volgens de onderwijsdeskundige van Maastricht University zou het beter zijn als de scholen niet zelf meer examens afnemen, maar leerlingen alleen voorbereiden op het staatsexamen. Dat meldt persbureau Novum.

De particuliere scholen geven vaak relatief simpele schoolexamens, waardoor leerlingen het centraal eindexamen met hoge cijfers ingaan. Daar scoren ze duidelijk lager dan gemiddeld, maar die cijfers worden gecompenseerd door de eerdere resultaten van de schoolexamens.

De inspectie valt over de grote verschillen tussen de cijfers bij de schoolexamens en bij het centraal eindexamen. Dat verschil in eindcijfer mag maximaal een half punt zijn, maar bij de scholen die onder toezicht staan is het soms meer dan een heel punt. De scholen wekken volgens de inspectie de indruk leerlingen met makkelijke schoolexamens aan een diploma te helpen.

De particuliere afdelingen mavo- en havo-afdelingen doen het beter. Volgens Dronkers komt dat doordat het op het vwo belangrijker is cijfers op te krikken. De cijfers spelen namelijk een rol bij de toelating tot universiteiten. “Met een hoger cijfer maken leerlingen meer kans ingeloot te worden bij studies.”

Het Luzac, een particuliere school met twintig vestigingen, laat in het Onderwijsblad weten te werken aan een kleiner verschil tussen te cijfers van de schoolexamens en het centraal eindexamen. De schoolexamens zouden al zijn verzwaard, zonder dat de slagingspercentages daaronder lijden, zegt directeur Rens Koole.