Inspectie: onvoldoende aandacht voor risico’s Tristan van der V.

Een politieagent onderzoekt de omgeving van winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. Foto Reuters / Stephan Verwaai

Hoewel bekend was dat Tristan van der V. suïcidaal was, is onvoldoende aandacht geweest voor de risico’s die hiermee gepaard gingen. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een onderzoeksrapport over de schietpartij in Alphen aan den Rijn.

De inspectie deed onderzoek naar de behandeling van Van der V., de dader van het schietincident op 9 april dit jaar. De inspectiedienst plaatst kritische kanttekeningen bij de behandeling door ggz-instelling Rivierduinen.

“Het belangrijkste punt van kritiek richt zich op het feit dat Rivierduinen wist dat V. in het verleden gedreigd had met suïcide. Ook waren behandelaren op de hoogte van de wens van V. om in bezit te komen van een vuurwapen. Uit het dossier blijkt echter niet dat systematisch aandacht is besteed aan de hiermee gepaard gaande risico’s. Er had regelmatiger en meer systematisch een risico-inschatting uitgevoerd en in het dossier vastgelegd moeten worden.” - IGZ

Fouten bij volgen medisch beroepsgeheim

De inspectie concludeert dat de KNMG-richtlijn voor het al dan niet doorbreken van het medisch beroepsgeheim niet gevolgd is. Er kan een uitzondering worden gemaakt op de geheimhoudingsplicht, wanneer de hulpverlener merkt dat zijn patiënt een gevaar vormt voor anderen. Dat is ten onrechte niet gebeurd, concludeert de inspectie.

Opstelten kondigde al aanpassing in wapenwetgeving aan

Twee weken geleden kondigde minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) in het tv-programma Buitenhof aan dat de Nederlandse wapenwetgeving wordt aangepast om te voorkomen dat burgers aan wapens kunnen komen als het semi-automatische geweer dat Van der V. in Alphen aan den Rijn gebruikte. Volgens Opstelten is de cruciale vraag voor welk doel een wapen wordt gebruikt. Sportschutters zouden ook uit de voeten kunnen met een wapen dat op statische doelen kan schieten. Ook de vergunningaanvraag wordt bemoeilijkt.

Van der V. schoot in april zes mensen dood, waarna hij zelfmoord pleegde. Hij was 21 jaar oud en leed al zeven jaar aan paranoïde schizofrenie. Van der V. gebruikte onder meer een semi-automatisch geweer waarvoor hij een vergunning had. Die vergunning was onterecht in zijn bezit, zo oordeelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid in zijn vandaag gepubliceerde rapport. De politie had de wapenvergunning in 2008 verstrekt aan Van der V. en had, zo bleek later, kunnen weten dat hij psychische problemen had, omdat agenten zelf hadden geassisteerd bij zijn gedwongen opname twee jaar daarvoor.

In 2006 werd Tristan gedwongen opgenomen, omdat hij suïcidaal was. Tijdens die opname hebben de ouders regelmatig hun zorgen over hem bij de hulpverleners van de GGZ geuit. In oktober 2008 bespraken de ouders hun zorgen over het aanvragen van een wapenverlof door hun zoon met de GGZ-hulpverleners. Maar die zagen vanwege hun beroepsgeheim, dus onvoldoende mogelijkheden om de politie te informeren.