Hoogleraar: trias politica is uit de tijd

Het principe van Montesquieu, over de scheiding der machten, biedt geen goed antwoord meer op de onrechtvaardigheid die mensen soms ervaren. Dit stelt Maurits Barendrecht vandaag in deze krant. Hij is benoemd als gasthoogleraar aan de The Hague Institute for the Internationalisation of Law.

Volgens Barendrecht wordt het verhaal van de trias politica „wat sleets”. Politici en pers worden gemaand geen kwaad te spreken over de rechterlijke macht. Dit wordt problematisch als „juristen zichzelf privileges toekennen. Zo worden rechters tot aan hun zeventigste jaar nooit ontslagen.”

Wetten en regels spelen maar een beperkte rol bij het brengen van rechtvaardigheid, aldus de nieuwe gasthoogleraar. „Ook de burgervader met een cursus mediation, presentator Antoinette Hertsenberg van TROS Radar, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, de Nationale Ombudsman, Peter R. de Vries, de politie en niet te vergeten de publieke opinie” doen mee.

Van deze partijen valt veel te leren qua snelheid, qua doelgerichtheid en soms zelfs qua grondigheid. Barendrecht: „eBay, de Amerikaanse veilingsite, heeft een onlinesysteem voor geschilbeslechting opgezet voor conflicten tussen kopers en verkopers. Dit lost inmiddels 60 miljoen consumentenproblemen per jaar op. Het is de toekomst.”

Rechtspraak verliest marktaandeel: Opinie, pagina 16 en 17