spoon

Weet jij een leuk spoonerisme, liefst geënt op de actualiteit? Spoon dan mee en stuur je verbale omdraaiingen (maximaal 3) naar klik@nrc.nl. De leukste inzending wordt getekend door Viola Lindner.

Deze tekeningen verbeelden een spoonerisme: een stijlfiguur waarbij binnen een woord of zinsnede letters of lettergrepen worden verwisseld. Bijvoorbeeld: beukenootjes - neukebootjes of bier halen - hier balen.

Het woord is afkomstig van de Engelse dominee William Archibald Spooner (1844-1930) die vaak de eerste letters in zijn woorden verwisselde. Zoals: „Let us drink to the queer old dean” in plaats van „...the dear old Queen”.

Oplossing van gisteren: wetenschapper/schetenwapper.