Ook ‘Before Present’ (BP) is een gangbare jaartelling

Ter aanvulling op de diverse jaartellingen (NRC Handelsblad, 27 september) zou het begrip Before Present (BP) kunnen worden vermeld. Dit is de tijdschaal die wordt gebruikt in wetenschapsgebieden als archeologie en geologie. Ze is gebaseerd op het begin van de toepassing van de C14-datering. Ofschoon er nuanceringen op kunnen worden gegeven, wordt voor ‘BP’ algemeen het jaar 1950 gehanteerd.

Joost S.H. Gieskes

Den Haag