‘Nederlandse missie verbeterde veiligheid en economie Uruzgan’

Een Afghaans gezin onderweg in Helmand, de buurprovincie van Uruzgan. Foto AFP / Bay Ismoyo

De Nederlandse militaire missie in Uruzgan, die plaatsvond tussen 2006 en 2010, heeft “zichtbare resultaten” opgeleverd. Dat schrijft het kabinet in een vanmiddag naar de Tweede Kamer gestuurde evaluatie van de missie.

In een begeleiden brief schrijven de ministers Rosenthal (Buitenlandse Zaken), Hillen (Defensie) en staatssecretaris Knapen (Buitenlandse Zaken) dat de veiligheidssituatie in Uruzgan in de jaren van de missie “geleidelijk” is verbeterd. Ook is volgens de bewindslieden de economische ontwikkeling van de Afghaanse provincie “op gang gekomen” en is het bestuur van de provincie “langzaam” beter gaan functioneren.

Het kabinet prijst in de brief het verbeteren van de veiligheidssituatie, “ondanks de constante druk van de opstandelingen”. Het zou mede aan de inspanningen van Nederland te danken zijn dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Urzugan “geleidelijk meer” in de handen van de Afghanen is gekomen. Toch waarschuwt het kabinet dat de resultaten van de Nederlandse inzet nog altijd op het spel staan. “De verbeterde veiligheidssituatie is evenwel fragiel en niet onomkeerbaar”, aldus het kabinet.

Over de opbouw van het bestuur schrijft het kabinet dat er “eerste stappen zijn gezet” en “resultaten geboekt”, hoewel de opbouw in het algemeen langzaam verliep. Positiever is het kabinet over de staat van het onderwijs en de gezondheidszorg in Uruzgan. “Aanzienlijk meer” kinderen hebben toegang tot “beter onderwijs” en ook de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg zijn volgens het kabinet “sterk toegenomen”.

De kabinet beschrijft de gemengde resultaten van de Nederlandse missie aan het einde van de brief als volgt:

“Vier jaar is niet genoeg geweest om de lokale Afghaanse overheid in staat te stellen volledig zelfstandig voor veiligheid, goed bestuur en ontwikkeling te zorgen. De missie heeft wel een stevige basis gelegd voor de opvolgers en de Afghaanse autoriteiten. Uruzgan was in 2010 een geheel andere provincie dan in 2006.”