Mauro mag wel/niet blijven

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat zeven asielzoekerscentra sluiten, waaronder het centrum Moorheide in Sweikhuizen. Het centrum is gevestigd in een oud klooster in het bos. Het centrum ligt mooi maar is relatief duur in onderhoud. Met de sluitingen verdwijnen ongeveer 2.600 opvangplaatsen en 100 voltijdsbanen bij het COA. De sluitingen zijn het gevolg van de krimp van het aantal asielzoekers en een opgelegde bezuiniging van het kabinet van 51 miljoen euro. Asielzoekers uit de zeven centra, die het afgelopen jaar een gemiddelde bezettingsgraad van 85 procent hadden, worden voor 1 maart verspreid ondergebracht in de overgebleven 38 opvanglocaties in Nederland. Foto Chris Keulen Nederland, Sweikhuizen, 26.09.2011 Asielzoekerscentrum in Sweikhuizen. Het AZC is een van de zeven centra die verdwijnen omdat het COA moet bezuinigen. In totaal verdwijnen er 2600 plaatsen en een paar honderd banen in de opvang. Op het hoofdkantoor verdwijnt 40 procent van de banen. Reden voor de bezuiniging is het teruglopen van het aantal asielzoekers. Centre for asylumseekers in Sweikhuizen. This centre is one of seven centres which will be closed because of the decrease of asylumseekers in the Netherlands. foto: Chris Keulen
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat zeven asielzoekerscentra sluiten, waaronder het centrum Moorheide in Sweikhuizen. Het centrum is gevestigd in een oud klooster in het bos. Het centrum ligt mooi maar is relatief duur in onderhoud. Met de sluitingen verdwijnen ongeveer 2.600 opvangplaatsen en 100 voltijdsbanen bij het COA. De sluitingen zijn het gevolg van de krimp van het aantal asielzoekers en een opgelegde bezuiniging van het kabinet van 51 miljoen euro. Asielzoekers uit de zeven centra, die het afgelopen jaar een gemiddelde bezettingsgraad van 85 procent hadden, worden voor 1 maart verspreid ondergebracht in de overgebleven 38 opvanglocaties in Nederland. Foto Chris Keulen Nederland, Sweikhuizen, 26.09.2011 Asielzoekerscentrum in Sweikhuizen. Het AZC is een van de zeven centra die verdwijnen omdat het COA moet bezuinigen. In totaal verdwijnen er 2600 plaatsen en een paar honderd banen in de opvang. Op het hoofdkantoor verdwijnt 40 procent van de banen. Reden voor de bezuiniging is het teruglopen van het aantal asielzoekers. Centre for asylumseekers in Sweikhuizen. This centre is one of seven centres which will be closed because of the decrease of asylumseekers in the Netherlands. foto: Chris Keulen

De uitzetting van de Angolese tiener Mauro Manuel is nog niet helemaal zeker. Minister Leers (Asiel en Immigratie, CDA) zei gisteren na een vergadering met de Tweede Kamer dat hij het dossier van Mauro opnieuw zal bestuderen voor hij een definitieve beslissing neemt. Totdat die beslissing gevallen is, mag Mauro in Nederland blijven. De minister benadrukt wel geen verwachtingen te willen wekken.

Vorige week weigerde Leers nog een uitzondering te maken voor Mauro. Mauro had hem een brief geschreven met het verzoek in Nederland te mogen blijven. De 18-jarige Angolees woont acht jaar bij pleegouders in Limburg, maar kreeg nooit een verblijfsvergunning.

Een Kamermeerderheid, waaronder ook Leers’ eigen partij, het CDA, is tegen uitzetting. Leers zegt nu nog eens te zullen kijken „welke mogelijkheden het beleid biedt”, maar onderstreepte dat hij geen ad-hocregeling wil treffen. Wat voor Mauro geldt, moet ook voor anderen gelden, zei Leers. Op de vraag of er misschien een ruimere regeling voor gelijkaardige gevallen komt, wilde hij niet ingaan.

Leers’ ministerie weigerde aanvankelijk een verblijfsvergunning omdat het enkel uitzonderingen wil maken indien er geen opvang is in het land van herkomst. Dat is voor Mauro niet het geval, oordeelde Leers. Mauro heeft nog steeds contact met zijn moeder in Angola.

Eerder maakte de minister al een uitzondering voor de 14-jarige Afghaanse scholiere Sahar en haar familie. Zij mochten in Nederland blijven. Volgens Leers was Sahar ‘verwesterd’ en zou ze bij terugkeer naar Afghanistan blootgesteld worden aan te grote ‘psychosociale druk’.

De advocaat van Mauro, Marq Wijngaarden, bereidt een procedure voor bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, in de hoop via deze weg de beslissing van de minister teniet te doen. Pogingen tot adoptie door Mauro’s pleegouders zijn door de rechter afgewezen.