Linkse journalisten konden er tot voor kort ook wat van

G. de Bruin haakt aan bij Elsbeth Etty en neemt het op voor de „onafhankelijke journalistiek die stelselmatig verdacht wordt gemaakt” (Opinie, 26 september).

Welwillend uitgedrukt is hier sprake van een misverstand. De onafhankelijke journalistiek van Etty c.s. was in de afgelopen decennia een ander woord voor ‘linkse journalistiek’. In al die jaren was ‘rechts’ voor een groot deel van de pers een afschuwelijk begrip. Een fatsoenlijk mens hield zich hier verre van. Wie er in linkse ogen toch blijk van gaf, kon rekenen op de publieke schandpaal of op een aanklacht bij de (discriminatie)rechter. In het buitenland waren neoconservatieven als president Bush schurken of psychopaten.

Inderdaad waait er nu een enigszins andere wind. Een kwalijk aspect hiervan is dat een partij als de PVV mede fungeert als katalysator, maar in plaats van gejammer kan de hand in eigen boezem geen kwaad.

A.L. de Werker

Groningen