Israël heeft zijn bestaan zelfs te danken aan de VN

Juurd Eijsvoogel schrijft in zijn verslag van de toespraken van Abbas en Netanyahu in de VN: „Netanyahu wond er geen doekjes om dat Israël van de VN doorgaans weinig te verwachten heeft” (NRC Handelsblad, 24 september). Is Netanyahu wellicht onbekend met het feit dat Israël bij VN-besluit tot stand is gekomen en zijn bestaan dus dankt aan de VN?

H.J. van Vliet

Amsterdam