Is het nieuwe pinnen trager?

De infolijn ‘het Nieuwe Pinnen’ kent de kritiek: het nieuwe pinnen zou trager zijn en mensen vergeten hun pinpas uit het apparaat te halen omdat ze tijdens de transactie het contactmoment met de pas even verliezen. „Uit onderzoek blijkt echter dat het nieuwe pinnen even snel is. En ook hebben banken niet plots meer pasjesaanvragen.” De kritiek heeft volgens de woordvoerder vooral met gewenning te maken: „Twintig jaar lang haalde de consument zijn pas door het apparaat. Nu verandert die handeling. Dat is even moeilijk.”