Executie

In Kabul was hij bedreigd door de Talibaan. Hij moest de verkoop van auto’s aan buitenlanders staken, anders... Hij had de bedreigingen genegeerd. Toen verdween zijn zoon van 10 jaar. Een paar dagen na de verdwijning had hij een mobieltje ontvangen met de mededeling dat hij maar eens moest kijken naar de beeldopnamen.

De gedetailleerde foto’s van de executie-Talibaan-stijl van zijn zoontje hadden hem geestelijk geknakt en hem hals over kop, met vrouw en twee kinderen, naar Nederland doen vluchten.

Tijdens een van de verhoren zei zijn vrouw dat ze hoopte dat haar zoon voor zijn executie nog een glas water had gekregen. „Waarom”, had de ambtenaar gevraagd. „Voordat schapen worden geslacht in Afghanistan, krijgen ze water te drinken. Ze lijden daardoor minder.”