Egypte gaat op 28 november kiezen

De eerste parlementsverkiezingen in Egypte sinds het gedwongen vertrek van president Hosni Mubarak beginnen op 28 november, zo hebben de huidige militaire leiders gisteren bekendgemaakt. Allereerst wordt de wetgevende Volksassemblee gekozen; op 29 januari de minder machtige Shura-raad.

Het nieuws werd lauw ontvangen door activisten, die groot wantrouwen hebben ontwikkeld ten aanzien van de bedoelingen van de militaire raad. Zij wijzen erop dat het leger nog weinig heeft gedaan om Mubaraks structuren te ontmantelen.

Veel politieke partijen verzetten zich tegen de nieuwe verkiezingswet, die tweederde van de zetels in het parlement toebedeelt aan partijen en eenderde aan individuele kandidaten. Volgens hen zet dit de deur open voor politici van de ontbonden partij van Mubarak. „Het nieuwe parlement zal de werkelijke geest van de revolutie niet weerspiegelen”, zei Mustafa Shawki, leider van een jeugdgroep. „Het zal de militaire raad ruimte verschaffen om op de achtergrond van het politieke toneel aanwezig te blijven.”

Een wandeling in het centrum van Kairo van de voorzitter van de militaire raad, veldmaarschalk Tantawi, heeft het argwaan van de activisten versterkt. Tantawi was voor het eerst in het openbaar in burger.

Sommigen interpreteerden dit als een aanwijzing dat Tantawi, die tientallen jaren Mubaraks minister van Defensie is geweest, mogelijk het idee heeft zijn uniform uit te trekken en zich als civiele presidentskandidaat te presenteren. Volgens de Saoedische zender Al-Arabiya worden de presidentsverkiezingen pas eind 2012, begin 2013 gehouden, wat hoe dan ook zou betekenen dat de militairen nog meer dan een jaar aan de macht blijven. (AP, Reuters)