Artsen: bezuiniging werkt averechts

De geplande bezuiniging op huisartsen gaat meer kosten dan die oplevert. Dat schrijft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in een open brief aan minister Schippers van VWS. Dat meldt de NOS.

Volgens de voorzitter van de LHV, Steven van Eijck, komt de bezuiniging van 132 miljoen neer op 20.000 euro per huisarts. In de brief (pdf) waarschuwt hij dat huisartsen daardoor meer patiënten naar het ziekenhuis zullen doorsturen. Van Eijck:

De bezuiniging komt overeen met de loonkosten van maar liefst een halve fte per praktijk. De bezuiniging zal dan ook gelijk staan aan een krappere bezetting van de huisartsenpraktijk. Daardoor zullen de praktijken substantieel minder werk aankunnen.

In de brief stelt Van Eijck dat als elke huisarts in Nederland door de capaciteitsreductie iedere week één patiënt extra naar de duurdere ziekenhuiszorg verwijst, dat dat de samenleving 200 tot 400 miljoen kost. Meer dan de besparing van 132 miljoen. Van Eijck:

“U maakt dus niet alleen de patiënt ongelukkig, niet alleen de huisarts, niet alleen de ziekenhuizen, maar uiteindelijk ook uzelf.”

In een reactie laat minister Schippers weten dat er geen sprake is van een bezuiniging en dat huisartsen niet sneller moeten doorverwijzen naar duurdere zorg. “Iedereen moet bijdragen aan het beperken van de groei van de zorgkosten, ook de huisartsen. Die hebben de afgelopen jaren hun budgetten overschreden, dat halen we terug.”

De huisartsen houden op 6 oktober een bijeenkomst in de RAI om te protesteren tegen de bezuinigingen.