Veel meer buitenlandse studenten aan Nederlandse universiteiten

Het percentage buitenlands studenten dat een plek krijgt bij lotingsstudies als geneeskunde en tandheelkunde is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. In 2005 bezetten zij 9 procent van de plaatsen voor eerstejaars, vorig jaar was dat 18 procent.

Dat blijkt uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), die namens het ministerie van Onderwijs de studentenaantallen bijhoudt.

Ook bij populaire studies waarvoor universiteiten en hogescholen zelf een numerus fixus hebben ingesteld – opleidingen als fysiotherapie en psychologie – steeg het aandeel van buitenlandse eerstejaars, van 9 procent tot 11 procent.

Eerder deze maand ontstond politieke onrust over de groei van de toestroom van buitenlandse studenten in Nederland. Die kost de overheid jaarlijks 100 miljoen euro.