Rutte botst met Wilders, maar loodst begroting makkelijk door Kamer

Den Haag : 22 september 2011 Algemene Politieke Beschouwingen. Rutte en Wilders nadat hij tegen de premier heeft gezegd, 'doe is normaal, man'. foto © Roel Rozenburg
Den Haag : 22 september 2011 Algemene Politieke Beschouwingen. Rutte en Wilders nadat hij tegen de premier heeft gezegd, 'doe is normaal, man'. foto © Roel Rozenburg Wilders nadat hij tegen de premier heeft gezegd, 'doe eens normaal, man'. Foto NRC / Roel Rozenburg

Premier Mark Rutte (VVD) heeft zijn eerste begroting probleemloos door de Tweede Kamer geloodst. Tijdens het tweedaagse debat van de Algemene Beschouwingen vielen weliswaar harde woorden, maar de moties die werden ingediend leiden niet tot extra uitgaven door het kabinet.

Zo werd nog een motie aangenomen om basisscholen in de grote steden extra geld te geven voor de aanpak van taalachterstanden bij kinderen tot 4 jaar, maar dat geld komt uit het gemeentefonds. Ook komt het kabinet tegemoet aan de wens van de SGP om niet te bezuinigen op het kindgebonden budget voor gezinnen met veel kinderen. De bezuiniging wordt anders verdeeld en zorgt ervoor dat gezinnen met een of twee kinderen minder geld krijgen. Verder nam de Tweede Kamer een motie aan die moet zorgen dat maatschappelijke organisaties worden gestimuleerd om eigen inkomsten te genereren. Ook moet het kabinet kijken of de regeldruk voor deze organisaties kan worden verlicht.

Een meerderheid van de Kamer vindt eveneens dat het kabinet niet verder mag bezuinigen op ontwikkelingshulp. De regering moet vasthouden aan de norm dat 0,7 procent van het bruto nationaal product wordt besteed aan ontwikkelingssamenwerking, staat in een motie die werd aangenomen. Verder bezuinigen op ontwikkelingshulp is vooral een wens van de PVV.

Toon van het debat

De Algemene Beschouwingen stonden tot ergernis van Rutte vooral in het teken van de toon van het debat en de harde aanvallen van gedoogpartner Geert Wilders (PVV) op de linkse oppositie en op de premier.

Zowel Wilders als Rutte stelden dat hun harde woordenwisseling geen gevolgen had voor de politieke samenwerking. CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma (CDA) waardeerde de manier waarop Rutte afstand nam van Wilders’ woorden.

Aan het eind van het debat sprak de premier van een ‘intensieve en inhoudelijke discussie’ over het beleid dat ‘alle Nederlanders’ raakt. De bezuinigingen zijn pijnlijk, maar volgens Rutte noodzakelijk om Nederland ‘veiliger en welvarender’ te maken. Mocht er nog meer worden bezuinigd, dan staat hem niettemin een ‘bikkelhard gevecht’ met de PVV te wachten, zo voorspelde Wilders.