Patiënten kunnen voortaan betalen voor dokter aan huis

Een huisartsenpost in Nijmegen. Foto NRC / Rien Zilvold

Patiënten die thuis een arts aan hun ziekbed willen, kunnen daar sinds deze week zelf voor betalen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), toezichthouder in de zorg, heeft dat mogelijk gemaakt. In Nederland is de eigen huisarts van mensen nog maar zelden bereid huisbezoeken af te leggen.

De zorgautoriteit heeft nu maximum tarieven vastgesteld voor deze zogenoemde ‘zorg op afroep’. Die variëren van een kort consult van 44 euro overdag, tot een lang consult buiten kantoortijden van 106 euro. Het gaat om zorg die aanvullend verzekerd kan worden, als zorgverzekeraars dit gaan aanbieden in hun aanvullende verzekeringen. Het is dus geen zorg die onder de basisverzekering valt.

De NZa benadrukt dat de eigen huisarts van patiënten huisbezoeken niet apart in rekening mag brengen. Als de eigen huisarts het nodig vindt bij de patiënt langs te gaan, valt dat wél gewoon onder de basisverzekering. Vindt de huisarts zo’n bezoek niet noodzakelijk, dan kan de patiënt vanaf vandaag terecht bij SOS-arts: een commerciële organisatie van artsen die in Frankrijk al zeven dagen in de week 24 uur per dag op afroep huisbezoeken aflegt. SOS-arts probeert al jaren de Nederlandse markt te betreden, maar de zorgautoriteit wilde alleen een experiment toestaan. In maart sommeerde de rechter echter dat de NZa zorg op afroep mogelijk moest maken.

De arts die de zorg op afroep verleent, hoeft niet geregistreerd te zijn als huisarts. “Het moet wel een gekwalificeerd arts zijn”, aldus een woordvoerder van de zorgautoriteit. Twee jaar geleden wilde de organisatie ‘Huisartsen aan huis’, net als SOS-arts deze dienstverlening aanbieden.

Nog niet heel veel animo

Het is nu aan zorgverzekeraars om te beoordelen of ze deze zorg op afroep in hun aanvullende verzekering willen aanbieden. Een woordvoerder van Zorgverzekeraars Nederland:

“We hebben nog niet heel veel animo hiervoor gezien, maar er zijn wel een aantal zorgverzekeraars die een deel van de kosten willen vergoeden”

De gevestigde huisartsen zijn niet blij met de concurrentie, en zijn bang dat commerciële initiatieven verwarring wekken bij de patiënt. Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) wil de onderlinge competitie juist stimuleren. Ook de patiëntenvereniging NPCF is positief. Een woordvoerder:

“Het is een waardevolle aanvulling op de reguliere huisartsen zorg en het voorziet in een behoefte. Maar wij willen wel weten wat het verschil precies weten wat patiënten van de SOS-arts kan verwachten en of hij zijn werk ook afstemt met de huisarts van de patiënt.”