's Avonds meer risico in ziekenhuizen

In ziekenhuizen zijn de risico’s op calamiteiten en sterfte buiten kantooruren groter dan overdag. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De toezichthouder in de zorg heeft risico’s aangetroffen die „specifiek zijn voor avond-, nacht- en weekenduren”.

De IGZ doet een oproep op alle ziekenhuizen om de risico’s buiten kantooruren op te lossen. Die „ontstaan met name als gevolg van ontoereikende beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel, bij piekdrukte en in situaties waarin specifieke deskundigheid is vereist”.

De mate waarin „geïmproviseerd kan worden met personeel om toch aan de onverwachte zorgvraag te kunnen voldoen”, is gedurende de nacht veel kleiner dan overdag en vergroot het risico op onveilige situaties. Daarnaast bellen zorgverleners dienstdoende behandelaars in de avond en nacht minder snel, „waardoor noodzakelijke beslissingen soms later of te laat worden genomen”.

De inspectie begon het onderzoek nadat de gynaecologen Visser en Steegers in 2008 hun bezorgdheid hadden geuit over de kwaliteit van de verloskundige zorg buiten kantoortijden. Het rapport, waaraan drie jaar is gewerkt, bevestigt hun zorg. De kans op babysterfte in Nederlandse ziekenhuizen is hoger in de avond- en nachturen. Om een direct causaal verband aan te kunnen wijzen, is nader onderzoek nodig, vindt de IGZ.

De inspectie keek naar het verschil in de veiligheid voor patiënten bij bevallingen, herseninfarcten en heupfracturen. Patiënten met die laatste twee aandoeningen hoeven minder te vrezen dan zwangere vrouwen.

De risico’s „kunnen en moeten beter worden afgedekt”, stelt de IGZ. „Er is dus werk aan de winkel, zowel voor het ziekenhuisveld als voor de inspectie!”