Onenigheid binnen kabinet over opvolging Tjeenk Willink in Raad van State

Presentatie van het Regeeraccoord en Gedoogaccoord van CDA & VVD, & PVV door Maxime Verhagen, Mark Rutte en Geert Wilders in de Noenzaal van de Eerste Kamer. Rechts: Hoofddirecteur RVD Henk Brons. foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Nederland. Den Haag, 30 september 2010
Presentatie van het Regeeraccoord en Gedoogaccoord van CDA & VVD, & PVV door Maxime Verhagen, Mark Rutte en Geert Wilders in de Noenzaal van de Eerste Kamer. Rechts: Hoofddirecteur RVD Henk Brons. foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==Nederland. Den Haag, 30 september 2010 Onenigheid tussen Verhagen en Rutte over invulling vacature Tjeenk Willink. Foto NRC / Vincent Mentzel

Binnen het kabinet bestaat verschil van mening over de opvolging van vicepresident Tjeenk Willink van de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van het kabinet. NRC Handelsblad schrijft vanmiddag dat Mark Rutte en koningin Beatrix in tegenstelling tot Maxime Verhagen voor een open procedure zijn. Hierin zouden ook controversiële en inhoudelijk sterke kandidaten zoals oud-minister Ernst Hirsch Ballin een kans maken.

Vice-premier Verhagen is gekant tegen een benoeming van Hirsch Ballin, mede omdat deze hem heeft tegengewerkt bij de kabinetsformatie vorig jaar. Dat zeggen bronnen rond het kabinet. Niemand wil publiekelijk reageren, of men verwijst naar het feit dat de opvolgingskwestie pas in oktober gaat spelen. Dan zou de advertentie verschenen moeten zijn waarin geïnteresseerden wordt opgeroepen te reageren op de vacature van het vicepresidentschap.

Lubbers bepleit Hirsch Ballin bij Beatrix?

Premier Rutte zei begin juli dat de advertentie “direct na de zomer” zou worden gepubliceerd. Inmiddels heeft D66-Kamerlid Gerard Schouw aan minister Donner (CDA, Binnenlandse Zaken) gevraagd waar de advertentie blijft. Complicatie is dat Donner als minister medeverantwoordelijk is voor de voorbereidingen van de vervulling van de vacature, maar zelf ook regelmatig wordt genoemd als mogelijke kandidaat.

Diverse bronnen in de coalitie melden dat oud-premier en Minister van Staat Ruud Lubbers de benoeming van zijn politieke vriend Ernst Hirsch Ballin heeft bepleit bij koningin Beatrix. Lubbers zelf wil hier niet op in gaan. “Zullen we eerst de procedures maar eens hun werk laten doen?”, zegt Lubbers desgevraagd.

‘Donner te dicht op kabinet om erboven te kunnen staan’

Behalve Donner en Hirsch Ballin wordt oud-senaatsvoorzitter Yvonne Timmerman-Buck (CDA) genoemd als mogelijk kandidaat. Zij was van 2004 tot 2006 voorzitter van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum, dat het 25-jarig ambtsjubileum van Beatrix voorbereidde. Timmerman-Buck is nu lid van de Raad van State.

Emeritus-hoogleraar en oud-PPR-leider Bas de Gaay Fortman uit vandaag in deze krant scherpe kritiek op een mogelijke voordracht van Donner als vicepresident. Hij verwijt Donner onconstitutioneel gedrag bij de kabinetsformatie vorig jaar. Ook zou hij te veel onderdeel van dit kabinet zijn om als vicepresident van de Raad van State boven de partijen te kunnen staan.

Lees vanmiddag meer over dit onderwerp in NRC Handelsblad of de digitale editie.