Laat Nederland Palestijnse staat nu eens erkennen

Volgende week willen de Palestijnen het lidmaatschap van hun staat in wording bij de Verenigde Naties aanvragen. Minister Rosenthal heeft aangegeven dat Nederland hiertegen is zolang Israël ertegen is. Nederland laat op deze manier de Palestijnen gijzelen door een land, dat etnische zuiveringen (in 1948) en veroveringsoorlogen (in 1956 en 1967) op zijn naam heeft, dat al jarenlang VN-resoluties negeert, dat al zeven jaar doet alsof een Arabisch vredesvoorstel niet bestaat en dat verslaafd is aan kolonisatie van Palestijns land op de Westelijke Jordaanoever.

Nederland heeft al lang genoeg de ogen gesloten voor de realiteit in Palestina. Dit is ten koste gegaan van de rechten van de Palestijnen. Internationale druk op Israël is nodig om dat land aan het verstand te brengen dat de Palestijnen ook rechten hebben in Palestina. Erkenning van de Palestijnse staat in wording draagt daaraan bij. Dit is niet een keuze tegen de ene partij en voor de andere, maar een keuze tegen onrecht en voor recht en waardigheid voor beiden.

Dr. J.C. Bosma

Groningen