Eurocrisis beheerst debat in Kamer

Bij het begin van de Algemene Beschouwingen, vanochtend in de Tweede Kamer, beheerste de eurocrisis het debat.

Oppositieleider Job Cohen (PvdA) verweet het kabinet zich blind te staren op bezuinigingen: „De eurozone wankelt, de economie stagneert, de werkloosheid loopt op en het kabinet heeft zich ondertussen opgesloten in een rekensom van 18 miljard.”

Ook VVD-fractievoorzitter Stef Blok waarschuwde: „De Europese crisis bedreigt ons allemaal: werknemer, gepensioneerde, ondernemer en student.” De VVD’er pleitte voor een strengere aanpak van eurolanden met zwakke overheidsfinanciën. Ook herhaalde hij het grote belang voor de toekomst van Nederland ook hier het begrotingstekort onder de 3 procent te houden.

Overigens hebben veel economen en het Centraal Planbureau gewaarschuwd voor nog meer bezuinigingen dan het kabinet nu al doet. Dat zou de economische groei van het land kunnen schaden.

Cohen stelde dat het kabinet een „boekhoudersmentaliteit” heeft. Volgens de PvdA-leider bezuinigt het kabinet op een wijze die het „sociaal weefsel van de samenleving” afbreekt. Hij noemde het negeren van integratie, achterstandswijken en onderwijs, het sluiten van buurthuizen en bibliotheken en het bezuinigen op de sociale zekerheid. „Wat we zien is Mark Rutte, de tuinman met de kettingzaag. Vrouwen en kinderen: binnen blijven!”

PVV-fractieleider Wilders probeerde bij aanvang van het debat Cohen uit zijn evenwicht te brengen. De fractievoorzitter van de grootste oppositiepartij begint traditiegetrouw het debat. Maar volgens Wilders moest dat SP-leider Emile Roemer zijn, omdat die in peilingen groter is dan de PvdA. Bovendien is Cohens partij volgens Wilders meer een gedoog- dan een oppositiepartij.

Cohen onderstreepte in zijn reactie juist dat Wilders degene is die het kabinet gedoogt en betitelde de PVV-leider als „een kleuter”, waar Cohen eerder door Wilders als „de bedrijfspoedel van Rutte-1” was gekarakteriseerd.