Druk op Palestijnen opgevoerd

Steeds meer druk wordt uitgeoefend op de Palestijnse delegatie in New York om er op het laatste moment van af te zien het lidmaatschap van de Verenigde Naties voor een staat Palestina aan te vragen. In ruil daarvoor zou haar huidige status van waarnemer worden verhoogd. De Amerikaanse president Obama zal vanavond in New York met de Palestijnse president Abbas praten in een ontmoeting die niet in zijn programma was opgenomen.

Israël is fel tegen; de Verenigde Staten hebben een veto in de Veiligheidsraad aangekondigd als de kwestie in stemming wordt gebracht. Israëlische ministers dreigden gisteren met vergelding als de Palestijnen hun plan doorzetten. In de bezette Westelijke Jordaanoever protesteerden honderden Israëlische kolonisten gisteren tegen de Palestijnse plannen. „Dit is ons thuis”, zei een demonstrant. „Wij zijn de werkelijke eigenaren van het land van Israël.”

Abbas heeft in diverse toespraken aangekondigd dat hij vrijdag in zijn toespraak tot de Algemene Vergadering van de VN de aanvraag gaat neerleggen en waarnemers verwachten niet dat hij daarvan afziet.

Maar Europese functionarissen werken met Amerikaanse steun aan een compromis, waarin ook van Israëlische zijde concessies worden gevraagd. Volgens dit plan zouden de Palestijnen wel hun aanvraag indienen, maar daaraan gedurende een jaar geen vervolg geven, of haar op een later tijdstip intrekken.

In ruil daarvoor zou de Palestijnse status bij de VN worden verhoogd tot ‘staat die geen lid is’ of een vorm daarvan. Tegelijk zouden direct de Israëlische-Palestijnse vredesonderhandelingen moeten worden hervat, die binnen een jaar tot resultaat zouden moeten leiden. (AFP, AP)