DigiNotar is failliet

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van de Amerikaanse eigenaar Vasco.

DigiNotar, het bedrijf dat digitale certificaten uitgaf voor overheidsdiensten, is gisteren failliet verklaard. Een verzwegen hackaanval op het bedrijf uit Beverwijk leidde twee weken geleden tot een ernstige ICT-crisis bij de overheid. Door de inbraak dreigden computers van onder meer UWV en de Belastingdienst uit te vallen.

De rechtbank in Haarlem sprak het faillissement uit op verzoek van de Amerikaanse eigenaar Vasco. Vasco werd door een crisisteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken zwaar onder druk gezet om het beheer van de computerservers over te dragen. Daarbij werd gezinspeeld op mogelijke schadeclaims als gevolg van de grote maatschappelijke schade die dreigde door ondeugdelijke certificaten. In internetkringen was DigiNotar zijn status als betrouwbare leverancier van digitale certificaten kwijt zodra bleek dat een hacker uit Iran de servers had gekraakt. (NRC)