De boodschappenlijst van de koningin

De ingrijpende maatregelen die het kabinet neemt, zullen alle Nederlanders raken.

Dat was de kern van de Troonrede die gisteren werd uitgesproken.

Minister De Jager van Financiën biedt in de Tweede Kamer het koffertje met de Miljoenennota 2012 aan. Foto Roel Rozenburg Den Haag : 20 september 2011 Minister De Jager van Financi‘n biedt in de Tweede Kamer het koffertje met de Miljoenennota 2012 aan. De Jager loopt naar de Tweede Kamer langs de medewerkers die de loper bij de Ridderzaal aan het verwijderen zijn. foto © Roel Rozenburg
Minister De Jager van Financiën biedt in de Tweede Kamer het koffertje met de Miljoenennota 2012 aan. Foto Roel Rozenburg Den Haag : 20 september 2011 Minister De Jager van Financi‘n biedt in de Tweede Kamer het koffertje met de Miljoenennota 2012 aan. De Jager loopt naar de Tweede Kamer langs de medewerkers die de loper bij de Ridderzaal aan het verwijderen zijn. foto © Roel Rozenburg

De economische crisis zal „gevoelens van onzekerheid” in de samenleving aanwakkeren. Het uitgangspunt van Nederland is met een relatief lage werkloosheid en de veerkracht van de arbeidsmarkt positief, maar door de afhankelijkheid van buitenlandse handel is de economie „extra kwetsbaar”. De ingrijpende maatregelen die het kabinet neemt zullen „alle Nederlanders raken”.

Dat was de kern van de Troonrede die koningin Beatrix gisteren uitsprak bij de opening van de Staten-Generaal. „De kracht van Nederland zit in de ruim 16 miljoen inwoners die ons land telt”, zei Beatrix. In de Troonrede doet de regering op iedereen „een appèl om in deze moeilijke periode met elkaar te bouwen aan een sterkere samenleving en een sterkere economie, in de beste tradities van ons land”. Behalve aan de economische crisis besteedde de Troonrede uitgebreid aandacht aan onderwijs, zorg en ook het immigratiebeleid. Het laatste is er op gericht „de onderlinge betrokkenheid in de samenleving te versterken.”

De SGP lijkt de eerste partij te zijn die voor volgend jaar een concreet resultaat heeft bereikt. Het kabinet kondigde aan om het kindgebonden budget tot twee kinderen per gezin te beperken. De kans is groot dat dat voornemen bij de Algemene Politieke Beschouwing, vandaag en morgen in de Tweede Kamer, gaat sneuvelen. Het kindgebonden budget is een vorm van extra kinderbijslag voor gezinnen met lage inkomens.

De SGP, van wie de steun voor de coalitie in de Eerste Kamer doorslaggevend kan zijn, stelt voor om het kindgebonden budget voor het eerste kind te verlagen. Daardoor komt er financiële ruimte vrij voor grotere gezinnen. Juist omdat het financieel geen consequenties heeft, heeft minister Henk Kamp (Sociale Zaken, VVD) naar verwachting weinig bezwaren tegen de aanpassing. Ook de ChristenUnie heeft geageerd tegen de ‘twee-kindpolitiek’. Alleen is nog onduidelijk of ook de PVV akkoord gaat met de aanpassing. De beperking van het budget stond in het verkiezingsprogramma van de PVV.

Aan de vooravond van Prinsjesdag hebben oppositiepartijen een tegenbegroting gepresenteerd. Opvallend is dat alle oppositiepartijen de omvang van de bezuinigingen van de coalitie op peil houden. De PvdA stelt voor om de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget terug te draaien en te investeren in onderwijs. Net als de PvdA wil de SP topinkomens extra belasten. De SP wil ook extra’s voor sociale werkplaatsen, kinderopvang en onderwijs. De hypotheekrenteaftrek wil de SP beperken. D66 bepleit de AOW-leeftijd jaarlijks met twee maanden te verhogen en 3 miljard te investeren in onderwijs en duurzaamheid. Deze plannen wil D66 onder meer financieren door de kinderbijslag te verlagen, een heffing op te leggen op niet-biologisch vlees en minder wegen aan te leggen. GroenLinks investeert 6 miljard in werk. Zo gaat de arbeidskorting omhoog en de de eerste en tweede belastingschijf omlaag. Belasting op auto’s zou omhoog moeten.

Lees de Troonrede in zijn geheel op www.nrc.nl