Bekijk hier live de Algemene Politieke beschouwingen

Vandaag en morgen debatteert de Tweede Kamer over de Miljoenennota en de begrotingsstukken die in de afgelopen paar dagen gepresenteerd werden. Volg de Algemene Politieke Beschouwingen hier live.

De oppositie zal in deze volgorde het kabinet aan de tand voelen over de plannen:

  • Job Cohen (PvdA)
  • Stef Blok (VVD)
  • Emile Roemer (SP)
  • Sybrand van Haersma Buma (CDA)
  • Alexander Pechtold (D66)
  • Geert Wilders (PVV)
  • Jolande Sap (GroenLinks)
  • Arie Slob (ChristenUnie)
  • Kees van der Staaij (SGP)
  • Marianne Thieme (PvdD)