Standard & Poor’s verlaagt kredietwaardigheid Italië

Het kantoor van kredietbeoordelaar Standard & Poor's in New York, gefotografeerd op 2 augustus jl. Foto Reuters / Brendan McDermid

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s heeft gisteravond de kredietwaardigheid van Italië met één stap verlaagd. Als redenen van de verlaging noemt S&P de slechte economische vooruitzichten voor het land en de staatsschuld, die hoger uitvalt dan verwacht.

Standard & Poor’s besloot de kredietstatus van Italië terug te brengen van A/A-1 tot A+/A-1+. Deze laatste status is nog altijd vijf stappen boven de ‘junkstatus’. Wel gaf S&P, zoals gebruikelijk is bij een besluit tot de verlaging van de kredietwaardigheid, Italië een “negatief vooruitzicht mee”. Dat betekent dat de kans aanwezig is dat de kredietstatus in de nabije toekomst nog verder zal worden verlaagd.

In een toelichting op het besluit tot verlaging van de Italiaanse kredietstatus schrijft S&P dat de verwachte matige economische groei in het land, de binnenlandse politieke problemen en de groter dan verwachte staatsschuld de belangrijkste redenen voor het besluit zijn:

“Wij zien het weifelende beleidsantwoord van de Italiaanse regering op recente druk van de financiële markten als signaal dat er in de toekomst politieke onzekerheid zal blijven bestaan over de manieren waarop de economische uitdagingen van Italië moeten worden aangegaan.”

Omdat de vooruitzichten voor de economische groei in Italië niet zo goed zijn, verwacht S&P dat de Italiaanse regering veel moeite kan krijgen met het weer op orde brengen van de overheidsfinanciën. Vorige week stemde het Italiaanse parlement in met een bezuinigingspakket ter waarde van ruim 54 miljard euro. In het pakket zijn onder meer belastingverzwaringen en besparingen op de overheidsuitgaven opgenomen.

De afwaardering door S&P kan het voor de Italiaanse regering in theorie moeilijker maken om geld te lenen op de financiële markten omdat de rente op Italiaanse staatsobligaties door de verlaging van de kredietwaardigheid weer zou kunnen gaan stijgen. De Italiaanse rente was de laatste weken juist sterk gedaald omdat de Europese Centrale Bank massaal Italiaans staatspapier heeft opgekocht. Voor de eurozone is het cruciaal dat Italië uit de problemen blijft, want het is Europa’s derde economie.

Update 8.55 uur:
In een reactie heeft de Italiaanse premier Silvio Berlusconi de afwaardering van de kredietwaardigheid door S&P veroordeeld. Volgens hem is de afwaardering vertekend door politieke overwegingen en meer gebaseerd op berichten in de media dan op de werkelijkheid, meldt persbureau Reuters.