Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Het pestverbod op de boerka

Dat het kabinet een wetsvoorstel voor een boerkaverbod indient mag na het gedoogakkoord geen verrassing heten. Daarin was een ‘algemeen verbod’ voor gelaatsbedekkende kleding opgenomen. Die wordt in Nederland door naar schatting 150 tot 200 vrouwen gedragen. Gelegenheidswetgeving dus: het kanon op de spreekwoordelijke mug. Maar de PVV wil het deze islamitische vrouwen zo moeilijk mogelijk maken. En tegelijk de anti-islam reputatie van Nederland in de wereld versterken. Het VVD-CDA kabinet heeft ervoor getekend en voert deze curiositeit nog uit ook.

Het wetsvoorstel is nog niet openbaar, maar de contouren zijn geschetst. Boerkadragen op openbare plaatsen, in voor publiek toegankelijke gebouwen, bij onderwijsinstellingen, zorginstellingen en in het openbaar vervoer wordt vrij hoog beboet met 380 euro. Dat wordt in het verkeer vooral bij zware overtredingen uitgedeeld. Denk aan bumperkleven boven de 80 kilometer per uur. Zo voelt een PVV’er zich kennelijk bij de aanblik van een boerka.

Vliegtuigpassagiers en luchthavenbezoekers mogen overigens wel een boerka dragen. De omzetten van Schiphol en de KLM worden dus uit de wind gehouden – het hemd is weer eens nader dan de rok. Ook Sinterklaas en carnaval blijven vrije zones, evenals kerkelijke gebouwen. Beschermende gezichtsbedekking mag ook bij sport of arbeid gedragen worden. Een handige winkelier concludeerde al dat de boerka juridisch is geherdefinieerd als feestartikel. Voor een gering gedrag is de boerka nu te huur. Dankzij het kabinet heeft de boerka nu toekomst op het gekostumeerde bal of als carnavalsdracht. Kleding waarmee automatisch een lange neus naar de overheid wordt getrokken. Een niche is geschapen – de anti-PVV (verboden) feestjurk.

In de summiere toelichting zegt het kabinet dat een boerka niet écht een religieus kledingstuk is, maar veeleer om culturele redenen wordt gedragen. Een verbod is gerechtvaardigd „in het belang van de bescherming van het karakter en de goede gewoonten van het openbaar leven in Nederland”. Die woorden mogen op een goudschaaltje gelegd worden.

Als het beschermen van het karakter en de ‘goede gewoonten’ in het openbaar leven al een taak van de overheid is, over welk ‘karakter’ hebben we het dan? Kennelijk niet dat van een land waarin religieuze vrijheid, uitingsvrijheid en de vrijheid om je zo uit te dossen als je wilt, door de overheid worden beschermd. Door het religieuze karakter van de boerka te relativeren wordt de deur op een kier gezet om ook andere culturele ‘gewoonten’ te beperken, die het kabinet niet behagen. Wat heeft de PVV nog meer in petto en hoe veel dieper buigen CDA en VVD?