Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Fraudeurs bestelen burgers via DigiD

Duizenden mensen zijn mogelijk geld misgelopen doordat fraudeurs met een andere elektronische handtekening (DigiD) hun zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aanvroegen. De dienst controleerde het afgelopen jaar niet of de elektronische handtekening wel bij de aanvrager hoort. Dit blijkt uit onderzoek van deze krant.

Via het computerprogramma waarmee burgers toeslagen aanvragen, vroegen de oplichters onder andermans naam voorschotten aan en incasseerden die. De gedupeerden ontvingen niet waar ze recht op hadden, of kregen van de Belastingdienst vorderingen wegens onterecht ontvangen voorschotten van soms duizenden euro’s.

Gedupeerden kregen van de Belastingdienst vaak alleen te horen dat er „onderzoek” naar de zaak wordt gedaan.

Doordat de Belastingdienst niet controleerde of de gebruikte DigiD overeenkwam met het burgerservicenummer van de aanvrager, konden fraudeurs op naam, burgerservicenummer en geboortedatum van een willekeurige persoon een toeslag aanvragen. Een paspoortkopie bevat die gegevens. De Belastingdienst bevestigt dat er „steeds meer” op die manier is gefraudeerd. Dat kon gebeuren doordat ze „snelle dienstverlening” wilden. De fraudeurs veranderden het rekeningnummer. Het geschat jaarinkomen werd soms verlaagd om de toeslag te verhogen. Het zou gaan om massale fraude. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer gaat vragen stellen over de fraude.

Zo’n beetje de hele straat was slachtoffer: pagina 7