Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Akkoord over regeling DSB-klanten

De curatoren van de DSB Bank hebben met rechtsbijstandsverzekeraars en belangenorganisaties overeenstemming bereikt over een regeling voor gedupeerde klanten van de failliete bank.

De regeling kost „enkele honderden miljoenen euro’s”. De verschillende partijen hopen dat met het akkoord de gang naar de rechter niet meer nodig zal zijn. De regeling kost meer dan gedacht, aanvankelijk gingen de curatoren uit van een bedrag van 25 miljoen euro.

Het gaat om mensen die een lening of een verzekering hadden afgesloten bij DSB. Volgens de curator gaat het om totaal 9.000 klachten, waarvan 1.000 inmiddels zijn afgehandeld. De curatoren verwachten dat met deze regeling ook de andere gedupeerden zijn geholpen.

De grootste groep betreft klanten die een koopsompolis hadden afgesloten bij DSB. Het gaat dus niet om spaarders, die krijgen hun geld al terug via het depositogarantiestelsel.

In juli werd bekend ook circa 3.700 houders van achtergestelde DSB deposito’s hun spaartegoed terug krijgen. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde dat ook achtergestelde deposito’s van de DSB Bank vallen onder de dekking van het depositogarantiestelsel.

Hierdoor krijgen ook de de houders van deze deposito’s hun geld terug tot een maximum van 100.000 euro. Met een achtergesteld deposito krijgt een klant een hogere rente dan op een gewone spaarrekening, maar hij loopt ook het risico dit geld kwijt te zijn als de bank omvalt omdat zo’n deposito normaal niet onder het garantiestelsel valt. De uitspraak betekent nu dat de achtergestelde deposito’s van de DSB Bank wel onder het garantiestelsel vallen. De Nederlandse Bank zal een bedrag van ongeveer 90 miljoen euro moeten uitbetalen.