Opinie

Dit is een artikel uit het NRC-archief

Duurzaamheid

Energiebeleid is te veel gericht op huishoudens

In het eerste van vier klimaatdebatten van NRC Handelsblad, vorige week in De Rode Hoed in Amsterdam, vroeg Heleen de Coninck, onderzoeker bij het Energie Onderzoek Centrum Nederland (ECN), zich af waar we ons eigenlijk zo druk over maken. Niet dat ze de klimaatverandering die het gevolg is van toenemende concentratie van CO2 in de atmosfeer niet serieus neemt. Maar ze liet zien hoe de focus van het beleid veel te sterk gericht is op de opwekking van elektriciteit voor huishoudens.

Voor de uitstoot van kooldioxide door fossiele brandstoffen is de rol van de industrie, van transport, van landbouw en (vooral buiten Europa) van houtkap vele malen groter dan van de gloeilamp, de wasmachine en de televisie.

De Coninck toonde onder andere de volgende grafiek:

Hierin wordt zichtbaar welke brandstofstromen er in Nederland zijn en waarvoor die worden gebruikt. Haar stelling luidde: als de overheid geen harde eisen stelt aan industrie, transport en andere belangrijke sectoren, zal de reductie van CO2 in Nederland beperkt blijven.

Vervolgens schetste De Coninck ook een toekomstscenario. Daarin kwam meteen een van de grootste beleidsthema’s voor Nederland aan de orde. Doordat het aardgas opraakt, zal Nederland de komende dertig jaar moeten omschakelen van een energie-exporteur naar een energie-importeur. Dit is de energiesituatie in 2040:

Tenslotte toonde De Coninck een mogelijk scenario voor een CO2-reductie met 80 procent:


In het debat na afloop, werd door iemand in de zaal gesuggereerd – iets wat ook in de reacties op dit blog regelmatig wordt genoemd – dat het misschien een goed idee zou zijn om klimaatbeleid te voeren door de overbevolking aan te pakken. In ontwikkelingslanden is de bevolkingsaanwas zo gigantisch, dat ieder beleid om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren teniet wordt gedaan.

De Coninck wees erop dat één kind dat in het rijke Westen wordt geboren leidt tot evenveel CO2-uitstoot als misschien wel tien arme kinderen in India. Ik denk niet dat iemand zou willen voorstellen dat er in het Westen geen kinderen meer geboren mogen worden.

Maandag 10 oktober (20.00 uur) is het tweede debat. Dan gaat het over voeding.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.