Lees de Miljoenennota door de ogen van je belangenbehartiger

What’s in it for me? Met die insteek recenseren organisaties en partijen de Miljoenennota 2012. Werkgevers, studenten, automobilisten, partijleden en patiënten doen er daarom goed aan de rijksbegroting door de ogen van hun belangenbehartiger te lezen. Mits hun hokje al hun belangen behartigt, natuurlijk.

Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW, geeft commentaar op de Miljoenennota

What’s in it for me? Met die insteek recenseren organisaties en partijen de Miljoenennota 2012. Werkgevers, studenten, automobilisten, partijleden en patiënten doen er daarom goed aan de rijksbegroting door de ogen van hun belangenbehartiger te lezen. Mits hun hokje al hun belangen behartigt, natuurlijk.

Studenten
De overheid laat 500 miljoen aan investeringskansen liggen, schrijft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) op haar website. “Het geld bedoeld voor innovatie gaat naar bedrijven en niet naar het hoger onderwijs.” De grootste bezuinigingen zijn te vinden in de studiefinanciering, merkt de organisatie op. “Net afgestudeerden hebben nu al gemiddeld een schuld van 20.000 euro, een schuld die de komende jaren alleen maar gaat stijgen.”

Werkgevers
De ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland voelen zich gesteund door het kabinet. “Er komt een belangrijk pakket maatregelen dat innovatief ondernemerschap stimuleert, oplopend naar twee miljard euro”, schrijven zij in een gezamenlijke verklaring. “Het kabinet zet grote stappen om de belastingheffing te vereenvoudigen door veel kleine heffingen te schrappen. Zo verdwijnen onder andere de verpakkingenbelasting en de grondwaterbelasting. Ondernemers hoeven vanaf 2013 niet langer de heffing voor de Kamers van Koophandel te betalen, wat veel ergernis wegneemt.”

Bernard Wientjes, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, geeft in een eigen video nog wel wat kritiekpuntjes. “Wat ontbreekt is een arbeidsmarktbeleid. Het ontslagstelsel wordt niet aangepast, de WW wordt niet verkort.” Maar over het algemeen is hij tevreden. “Het ondernemerschap staat ook in deze Miljoenennota weer bovenaan.”

Ontwikkelingswerkers
In 2012 wordt het ontwikkelingsbudget met 900 miljoen euro verminderd. “Terwijl de voedselcrisis in de wereld om zich heen grijpt en dit jaar nog eens 44 miljoen mensen extra in honger moeten leven”, benadrukt Oxfam Novib. “De bezuinigingen komen in een tijd waarin mensen in ontwikkelingslanden al zwaar getroffen worden door de financieel-economische crisis en stijgende voedselprijzen. Weliswaar is voedselzekerheid door het kabinet gekozen als prioriteit in internationale samenwerking, maar de regering laat veel te weinig ambitie zien om de verschillende barrières voor voedselzekerheid, zoals klimaatverandering, landjepik, of speculatie, aan te pakken.”

De BOVAG, een brancheorganisatie voor handelaars in voertuigen, is tevreden over de aanpak van de autobelastingen. Met name het voordeliger maken van de aanschafbelasting voor personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Ook juicht de organisatie de plannen voor zakelijk gebruik toe. “Een berijder die geen bijtelling wil betalen over zijn bestelauto moet nu veelal een sluitende rittenadministratie bijhouden, waarmee hij kan aantonen dat hij jaarlijks minder dan 500 km privé rijdt. Dit is voor veel werknemers en werkgevers een doorn in het oog. Daarom wordt in het Belastingplan 2012 de ‘verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ in het leven geroepen. Het bijhouden van een rittenadministratie is dan niet meer nodig.” Voor automobilisten heeft de BOVAG een handig uittreksel van de Miljoenennota gemaakt.

Gemeenten
Voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten is de Miljoenennota geen cadeautje. Zorgelijk vindt ze de plannen op het terrein van werk en uitkeringen.

“Gemeenten moeten op dit moment al zo’n 570 euro per uitkering bijleggen”, legt voorzitter Annemarie Jorritsma uit. “Dat geld kan dus niet naar ander beleid, terwijl we ook al een forse korting hebben op het Gemeentefonds. Dat betekent dat gemeenten fors moeten bezuinigen op hun taken en daar zal de burger echt iets van merken.”

Werknemers
“Het kabinet moet de lasten verdelen, maar niet de samenleving”, luidt de kritiek van vakbond CNV. Vooral bij de mensen die al in een kwetsbare positie zitten zouden de lasten zich opstapelen. Voorzitter Jaap Smit: “Het CNV hecht aan onderlinge verbondenheid en die wordt door het kabinetsbeleid niet bevorderd.”

FNV, de andere grote vakbond, denkt er ook zo over. “Het is niet voor niets dat de FNV maandag in Den Haag samen met de organisaties van gehandicapten én de kerken protesteert onder het motto Nationaal Beraad. Deze Miljoenennota bevat bij eerste lezing een hele reeks van bezuinigingen die opstapelen bij de allerzwaksten, zoals zieken en gehandicapten”, luidt het commentaar van voorzitter Agnes Jongerius.

Artsen
De bezuinigingen benadelen chronisch zieken, schrijft artsenorganisatie KNMG. Ook zou de toegankelijkheid van eerstelijns zorg in het geding zijn. De begroting verraadt volgens de artsen ‘ad hoc’-beleid. Er is volgens KNMG onvoldoende rekening gehouden met de samenhang in de zorg. “Zo leidt de bezuiniging op de huisartsenzorg tot een groter beroep op de duurdere tweedelijns zorg, waar dan vervolgens geen capaciteit voor is.”

Kiezers
Partijleiders doen momenteel hun best hun collega’s te overtreffen in soundbites. “Het kabinet heeft als leus gekozen ‘Koersvast in onzekere tijden’. Koersvast? Ik zou eerder zeggen muurvast”, schertst Alexander Pechtold (D66). “Het hele verhaal over orde op zaken dat het kabinet zo graag uitdraagt, blijkt Haagse bluf”, vult Jolande Sap, fractievoorzitter van GroenLinks, aan. “De bezuinigingen op onderwijs, zorg, re-integratie en natuur maken de economie zwak.”

http://www.youtube.com/watch?v=Tu2ofLaWAjY

Arie Slob, partijleider van de ChristenUnie, zit op dezelfde lijn. “Het grote verhaal, ook als het om de schuldencrisis gaat, ontbreekt.” Stelliger is Emile Roemer van de SP.  “Rutte sloopt én de economie én de samenleving. De banken en de landen die er een potje van hebben gemaakt, krijgen alle steun, terwijl de mensen die het toch al niet komt aanwaaien de rekening betalen.”

http://www.youtube.com/watch?v=aYh7NTll-PM

Dat beaamt Job Cohen, leider van de PvdA. “De rekening wordt betaald door gewone mensen; als je een huurwoning hebt, kinderen in de kinderopvang, of aangewezen bent op zorg dan ga je fors in de min. Er wordt onvoldoende geïnvesteerd om mensen aan het werk krijgen. De werkloosheid loopt snel op, de inkomens lopen terug, en de doelstelling voor het begrotingstekort wordt niet gehaald.”

http://www.youtube.com/watch?v=m2fxXu5o_SI

Gedoogpartner PVV ziet zowel plussen als minnen. “De Miljoenennota is wel erg eurofiel, het is Europa voor en Europa na”, schrijft Geert Wilders. “Maar er zijn ook goede kanten: er komen 12.000 extra zorgmedewerkers bij, er worden minimumstraffen ingevoerd, ontwikkelingshulp wordt gekort en de massa-immigratie wordt beperkt.”