‘Zorgtoeslag wordt volgend jaar een stuk lager’

De kosten van zorg worden het aankomend jaar flink hoger omdat de zorgtoeslag omlaag gaat. Gezinnen met een lager inkomen hoeven daarbij het minst in te leveren, maar ook die gaan erop achteruit.

De Telegraaf concludeert dat vanmorgen uit stukken die in het kader van Prinsjesdag morgen openbaar zouden worden.

Deze cijfers zouden in de stukken naar voren komen:

  • Gezinnen met een modaal inkomen krijgen gemiddeld honderdzestig euro per jaar minder;
  • Alleenstaanden moeten het doen met honderd euro minder;
  • Ook paren met een minimuminkomen leveren honderd euro in;
  • Alleenstaanden met het minimumloon krijgen veertig euro minder.

Wie meer dan ongeveer 37 duizend euro verdient, moet volgend jaar tot bijna duizend euro extra aan zorgpremie betalen. Gehandicapten en chronisch zieken met een inkomen boven de 31.200 euro per jaar verliezen hun recht op een uitkering via de Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten. Voor 65-plussers scheelt dat 156 euro per jaar, mensen onder die leeftijd missen 520 euro per jaar.

Al met al hebben de bezuinigingen volgens de krant een sterk nivellerend karakter. Dat houdt in dat mensen met een hoog inkomen veel meer inleveren dan mensen met een laag inkomen, waardoor de inkomens gelijk worden getrokken.