Nederlandse Staat moet weduwen Rawagede betalen

De Nederlandse Staat moet zeven weduwen uit het Indonesische dorp Rawagede compenseren voor het wegvallen van hun echtgenoten. Dat heeft de rechtbank in Den Haag zojuist geoordeeld.

De staat erkent dat de executies door Nederlandse militairen in het Javaanse dorp Rawagede, in 1947, door Nederlandse militairen oorlogsmisdrijven zijn. Maar ter discussie stond of de Staat hiervoor aansprakelijk was. Volgens de landsadvocaat was de zaak verjaard. De rechtbank achtte dat verweer onredelijk.

Nederlandse soldaten voerden in 1947 een actie uit waarbij bijna alle mannelijke inwoners van Rawagede werden doodgeschoten. Hierbij kwamen volgens Indonesische telling 431 mannelijke bewoners om. De nabestaanden spanden in 2009 een zaak aan tegen de Nederlandse Staat.

In mei overleed in Indonesië de laatste overlevende van het bloedbad.

Onze correspondent Elske Schouten in een reactie:

“Die uitspraak is een voorlopig hoogtepunt van een juridische strijd die twee jaar heeft geduurd. Maar het leek volstrekt aan de nabestaanden voorbij te gaan. Voor de meeste bewoners van Rawagede blijft het een ver-van-mijn-bedshow.”

Een aparte zaak moet de hoogte van de schadevergoeding aan de weduwen bepalen.

“Als de staat in hoger beroep gaat, kan dat nog een hele tijd duren. In dat geval is de kans groot dat de weduwen, die allen in de tachtig zijn, tegen die tijd niet meer in leven zijn en de schadevergoeding niet meer meemaken.” - Elske Schouten, correspondent in Indonesië